Privacybeleid

Het bewaken van uw privacy en het zorgdragen voor naleving van de bepalingen die zijn opgenomen in de Algemene Verordening Gegevensbescherming vinden wij erg belangrijk. Hieronder valt het zorgvuldig omgaan met uw persoonsgegevens. Dit zijn de gegevens die wij van u ontvangen; Naam, adres en contactgegevens.
 
Deze gegevens hebben wij nodig voor het opmaken van een offerte
en om contact met u te kunnen opnemen.
 
Deze gegevens hebben wij in ons bezit. Mocht het niet tot een overeenkomst leiden blijft uitsluitend de uitgebrachte offerte in ons computersysteem staan.

Na uitvoering van de opdracht houden wij uw gegevens slechts met uw instemming in ons bezit als daarvoor een aan te wijzen doel is. Hier stemt u in ieder geval mee in op het moment dat wij een overeenkomst aangaan.

Onze website maakt wel gebruik van cookies, echter persoonlijke gegevens worden niet opgeslagen.
 
U heeft de mogelijkheid om uw gegevens bij ons op te vragen, te wijzigen en u kunt ons verzoeken om uw gegevens te verwijderen uit ons bestand. Uw verzoek zal dan zsm verwerkt worden.
 
Wij dragen zorg voor een goede beveiliging van de locatie waar wij uw gegevens in opslaan. Wij behouden ons het recht voor om de inhoud van dit privacybeleid te allen tijde te wijzigen.